Ağrı Cerrahisi Nedir?

Ağrı ilaçlarla, fizik tedavi ile, geleneksel tıp-tamamlayıcı tıp uygulamaları ile geçirilemezse beyin ve sinir cerrahları devreye girer. Son çare biziz. Bizim kesemeyeceğimiz ağrı yok.

Beyin cerrahları, ağrıyı dindirmek için kimi zaman yaptıkları ameliyatlarla ağrı hissini yaratan sinirleri kesmeyi veya harap etmeyi tercih ederken; kimi zaman da yine ameliyatla hastanın omuriliğine kalıcı bir pil veya ilaç pompası takmayı tercih edebilirler. Yani aslında yaptıkları ağrıyı yok etmekten çok, kişinin mevcut ağrıyı hissetmesini önlemektir. Yani ağrıya yol açan hastalığı tedavi edemesek te, ağrıyı yok ederek hastanın yaşam kalitesini düzeltebiliyoruz.

Burada asıl vermek isteğim mesaj şu: Ağrı kaderiniz değildir, ağrılı bir yaşama alışmaya çalışmanız gerekmez, ağrınızı kabullenmeye de çalışmayın. Nöroşirürji hocaları kanser ağrılarını bile kesebilir.