Bilgilendirilmiş Onam Nedir?

Doktorunuz size cerrahi bir girişim uygulayacaksa, sizi tüm tehlikeler hakkında; yani böyle bir girişim dışındaki diğer seçenekler, girişimin riskleri gibi konular hakkında detaylı bir şekilde bilgilendirmekle; yani aydınlatılmış onam almakla yükümlü. Tabii siz de bu bilgilendirilmiş onam sırasında size verilen tüm bilgileri değerlendirip, tüm sorularınızın cevaplarını alıp anladıktan sonra bu girişime rıza göstermek, yani onam vermekle yükümlüsünüz. Elbette hem sizin ve hem de doktorunuzun bu kararlarınızdan dönme hakkı da var.

Tabii ki söz uçar yazı kalır prensibince, tüm bu konular yazılı ve ıslak imzalı olarak kayıt altına alındıktan sonra, bir nüsha doktorda ve bir nüsha hastada kalıyor. Bu tüm dünyada yapılan ve ön şart olan bir uygulama. Yeni bir icat ta sanmayın, 400 yıl önce bile bu coğrafyada cerrah ile hastası; kadı huzurunda benzer bir anlaşmayı imzalamakla yükümlüydüler.