Beyin Tümörü Tanısı

Beyin tümörlerinin tanısında öncelik radyolojik incelemelerdedir. Bunlar, beyin cerrahı bir beyin tümörü olduğundan şüphelendiğinde istediği; ilaçlı veya ilaçsız olarak çekilebilecek BT (bilgisayarlı tomografi), MR (manyetik rezonans), DSA(dijital serebral anjiografi), PET (pozitron emisyon tomografisi) gibi tetkiklerdir. Bunlar beyin cerrahi uzmanına beynin yapısını, kimi zaman kafatasını açıp ta gözüyle gördüğünden bile daha detaylı bir şekilde gösterebilirler.

Ayrıca EEG (elektro ensefalo grafi), MEG (magneto elektroensefalo grafi) ve Perfüzyon MR, Diffüzon MR, MR Spektroskopi, MR Traktografi, Fonksiyonel MR gibi; beynin çeşitli bölgelerinin işlevini görüntüleyebilen tetkikler de kullanılmaktadır. Yani tümörün beynin belli bölgelerini ezerek, beynin çalışmasına verdiği zararı da gösterilebilir.

Tüm bunların yanı sıra olası iltihabi bir olay ihtimalini veya çok sıklıkla görülebildiği üzere beyindeki tümörün bir “metastaz” olma ihtimalini, yani vücutta bulunan başka bir kanserin varlığını ortaya çıkarmak için bir takım kan tahlilleri yapılması da söz konusudur. Tabii ki bu süreçte, başka tıp dallarından hocaların da görüşünün alınması gerekebilmektedir.