Bel Fıtığı Ameliyatları

Bel fıtığı ameliyatı söz konusu olduğunda, hangi tür ameliyatın gerekeceğine sizi tedavi edecek olan cerrah karar verecektir. Ancak hemen daima ilk basamakta halk arasında “kansız ameliyatkapalı ameliyat, lazer” denen ve doktorlar arasında da “minimal girişimsel ameliyat” denen, ciltte göze görünmeyecek denli küçük deliklerden girilerek; narkoz uygulamadan ve çok düşük riskle yapılabilen “endoskopik diskektomi”, “laparoskopik diskektomi”, nükleoplasti, anüloplasti, hidrodiskektomi” gibi ameliyatlar gelir.

Söz konusu yöntemlerle şikayetleri tedavi edilemeyen hastalarda ise, açık cerrahilere yani narkoz altında ve hastanın derisi kesilerek yapılan ciddi ameliyatlara gerek duyulabilir. Bunlar yine düşük denebilecek risklerle yapılan “mikrocerrahi”, yani hastanın cildindeki çok küçük kesilerden girilerek yapılan ameliyatlardan başlayarak; halk arasında “platin ameliyatı”, doktorlar arasında ise “füzyon ameliyatıenstrümentasyon” denen ve ağrılı omurga kemiklerinin birbirine kaynatılarak ağrının durdurulması esasına dayanan çok daha ciddi ameliyatlara kadar değişebilir.

Son yıllarda, ülkemizde halk arasında “protez ameliyatı”, doktorlar arasında da “hareket koruyucu cerrahi” adı verilen ve omurgalara konan cihazların bir miktar harekete izin vererek; genç yaştaki insanların aktif hayatına engel olmayan ve daha ileriki yaşlarda ekstra sorunlar çıkmasını önleyen bir ameliyat türü de gelişmiş merkezlerde, tecrübeli cerrahlar tarafından yapılabilmektedir.