Metastatik Beyin Tümörleri

Metastatik beyin tümörleri, vücudun başka bir yerindeki tümörün kan yoluyla beyne yayılması sonucu gelişen tümörlerdir. Zaten metastatik beyin tümörleri, diğer tüm beyin tümörlerinden dört kat daha fazla görülürler. Akciğer, meme, kalın bağırsak, mide, cilt ya da prostat kanserleri nedeniyle tedavi gören hastaların %20 ila %40’ında beyin metastazı ortaya çıkabilir. Hatta bazı hastaların beyninde birden fazla sayıda metastatik tümör bile saptanabilir.

Çoğu beyin metastazının, daha vücuttaki asıl tümör saptanmadan önce beyinde ortaya çıkabildiği de bilinmektedir. Hatta bazı hastalarda, beyinde metastaz görüldüğü halde, başka hiçbir organda yerleşik asıl tümör bulunamaz.

Tüm beyin tümörlerinde olduğu gibi metastazların tedavisi de cerrahidir, elde edilecek sonuç ise; tümörün köken aldığı organ, yayıldığı organ sayısı, beyindeki metastatik tümör sayısı, hastanın yaşı, başka hastalıklar bulunup bulunmaması gibi pek çok faktörle ilişkilidir.