Sakro İliak Eklem Yetmezliği

Bel fıtığı ya da lomber disk hernisi ile en sık karıştırılan hastalıkların başında sakro iliak eklem yetmezliği gelir. Bu hastalıkla kastedilen, kuyruk sokumu kemiği ile leğen kemiği arasındaki eklemin olması gerekenden daha fazla hareket ediyor olmasıdır. Apar topar ameliyat olup ta, yapılan ameliyattan yarar görmemiş hastaların çoğunda maalesef bu hastalık karşımıza çıkıyor. Çünkü cerrah bu hastalıktan ancak detaylı bir muayene sırasında şüphelenebilir. Eğer böyle esaslı bir muayene yapılmadan ameliyat kararı verilmişse, sözünü ettiğimiz sakroiliak eklem yetmezliğinin gözden kaçırılmış olması kaçınılmazdır.

Maalesef cerrahın bu şüphesini doğrulamak için yaptırabileceği özel bir tetkik yoktur, tek yapması gereken o ekleme uyuşturucu iğne yapması yani sakro iliak blok testi yapmasıdır. Eğer bu test olumlu çıkarsa, yapılması gereken ameliyat sakro iliak eklem füzyonudur; yani ekleme bir takım enstrümanlar, halk arasındaki tabiri ile platin koyarak hareketsiz hale getirmektir. Günümüzde bu işlem kapalı bir ameliyat şeklinde deneyimli beyin cerrahları tarafından yapılabilmektedir.