Boyun Fıtığı Ameliyatı

Home » Boyun Fıtığı Ameliyatı

Boyun Fıtığı Ameliyati

Boyun fıtığı ameliyatı, “boyun diski ameliyatı” veya “servikal herni ameliyatı”, “servikal disk ameliyatı” sizi tedavi edecek olan cerrah tarafından kararlaştırılacaktır. Ancak hemen daima ilk basamakta halk arasında “kansız ameliyat”, “kapalı ameliyat”, “lazer”, “ameliyatsız tedavi” denirken, doktorlar arasında “minimal girişimsel ameliyat” denen, ciltte göze görünmeyecek denli küçük deliklerden girilerek; narkoz uygulamadan ve çok düşük riskle yapılabilen “endoskopik diskektomi”, “laparoskopik disk ameliyatı”, “nükleoplasti” gibi ameliyatlar gelir.

Söz konusu yöntemlerle şikayetleri tedavi edilemeyen hastalarda ise, açık cerrahiler yani narkoz altında ve hastanın derisi kesilerek yapılan ciddi ameliyatlara gerek duyulabilir. Bunlar çok düşük denebilecek risklerle yapılan “mikrocerrahi”, yani hastanın cildindeki küçük kesilerden girilerek yapılan ameliyatlardan; halk arasında “platin ameliyatı”, doktorlar arasında ise “enstrümentasyon”, “füzyon ameliyatı” denen ve ağrılı omurga kemiklerinin birbirine kaynatılarak ağrının durdurulması esasına dayanan daha ciddi ameliyatlara kadar değişebilir.

Son yıllarda, ülkemizde de halk arasında “protez ameliyatı”, doktorlar arasında da “hareket koruyucu cerrahi” adı verilen ve omurgalara konan cihazların bir miktar harekete izin vererek; genç yaştaki insanların aktif hayatına engel olmayan ve daha ileriki yaşlarda boyunda başka sorunlar çıkmasını önleyen bir ameliyat türü de gelişmiş merkezlerde, deneyimli cerrahlar tarafından yapılabilmektedir.