Doğuştan Skolyoz Nedir?

Sinir sistemine dair bir takım bozukluklar veya anne karnındaki gelişim anomalisi sonucu ortaya çıkan “doğumsal omurga eğrilikleri”, “doğuştan skolyoz” olarak adlandırılır. Bunlara doktorlar “konjenital skolyoz” da derler. Tedavisi en zor olan omurga eğrilikleri bunlardır çünkü yapılacak işler ameliyatla bitmez, hatta denebilir ki ameliyatla başlar.

Doğuştan olan skolyoz ameliyatı kendine özgü pek çok zorluk içerdiğinden, deneyimli bir çocuk beyin cerrahı veya pediatrik nöroşirürji hocası tarafından yapılması gerekir. Dahası, ameliyatın yapılacağı merkezin pediatri ekibinin yani çocuk doktorlarının da donanımlı olması şarttır.

Bu çocukların rehabilitasyonu çok zordur ve ancak bu konuda deneyimli fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezlerinde, özel eğitim görmüş personel tarafından yapılabilirler. Bu çocuklar zaten tekerlekli sandalyede yaşamaktadırlar ve operasyonun amacı asla kozmetik değildir; akciğer gibi iç organların sıkışmasını önlemek, çocuğun bakımını rahatlatmak ve hatta bazen sadece dik oturabilmesini sağlamaktır.