Kazalara Bağlı Beyin Kanamaları

Giderek yaşamımızda daha büyük bir yer tutmaya başlayan spor sırasında olabilen spor kazaları, taşıma araçlarının giderek artan hızları yanı sıra yine giderek artmakta olan terör olayları nedeni ile oluşan kafa travmalarına bağlı beyin kanamalarını daha sık görmekteyiz. Bunlara tıp adamları arasında “epidural hematom”, “subdural hematom”, “subaraknoid hematom” veya “epidural hematom”, “subdural hematom”, “subaraknoid hematom” gibi adlar da verilmektedir.

Günümüzde sağlık hizmetlerinin yurt düzeyinde giderek daha uygar bir düzeye ulaşması, hem hastanın kaza yerinden ambulanslarla acil servislere ulaşımını ve hem de acil servislerdeki tanı işlemlerini hızlı ve güvenilir bir hale getirmiş; bunun sonucunda da beyin kanaması olan hastaların kurtarılabilme şansları artmıştır.

Söz konusu kanamalarda temel kural kanamanın boşaltılması ve tekrar kanama olmasının önlenmesidir. Ama tabii ki bu işlem sırasında oluşturduğumuz hasar ve risk; kanamanın hastaya verdiği ve verebileceği zarardan daha az olmalıdır. Yani ameliyatın zamanlaması ve ameliyat yönteminin seçimi, bu karşılaştırma ışığında beyin cerrahı tarafından yapılacaktır.