Beyin Kanaması Durumunda Ne Yapılmalı?

Kanama, kanın damarların dışına çıkması anlamına geldiği için; kanla beraber içindeki kimyasal maddeler ve hücreler de damar dışına çıktığı için beyinde hasar ortaya çıkar. Söz konusu etkilerin yanı sıra, kanama nedeniyle oluşan kan birikmesi beyni ezerek, iterek de fiziksel zarar oluşturur.

Herhangi bir beyin kanaması durumunda asıl olan, acilen bu kanın boşaltılmasıdır. Böylece hem beyne zarar veren kan ortadan kaldırılmış olacak ve hem de toplanmış kanın çevredeki beyne basısı ortadan kaldırılmış olacaktır.

Bu boşaltma işlemi kimi zaman basit bir ameliyatken, kimi zaman da ileri düzeyde deneyim ve beceri gerektiren zorlu bir ameliyat halini alabilir. Bunun da ötesinde, beyin kanamasının tekrarlamasını önlemek için de anevrizma kliplenmesimalformasyon çıkarılması gibi cerrahi müdahalelerin de yapılması gerekebilir.