Bel Kayması Nedir?

Listezis veya spondilolistezis te denen bu kavram ile kastedilen beldeki omurların diziliminin bozulması, yani adı üstünde; bir omurga kemiğinin diğerlerine göre öne veya arkaya kaymış olmasıdır. Bel kayması hastalarında belin hareketliliği bozulduğu için, yani tıbbi deyimi ile instabilite geliştiği için hareketlerle artan bel ağrıları vardır. Söz konusu hastalarda belde kayma çocukluktan beri süre gelebileceği gibi, beldeki bir kırılmaya bağlı da olabilir. Tabii ki bu hastaların aşırı kilosu olması ve ağır işlerde çalışıyor olmaları da olayın üstüne tuz biber ekecektir.

Hastanın sadece MR ile değerlendirilmesi özellikle bu hastalarda yeterli olmaz, mutlaka ayakta iken eğilip-doğrulurken çekilen röntgen filmlerinin yani hareketli filmlerin ve bilgisayarlı tomografinin (BT) çekilmesi gerekir. Bu yöntemler sayesindedir ki, beldeki kaymaya yol açan kemik yapı sorunu tam olarak anlaşılıp tedavi planı yapılabilir. Ancak maalesef bu hastalardaki en etkili tedavi yöntemi, doktorlar arasındaki deyimiyle “füzyonenstrümentasyon”, halk arasındaki deyimiyle  ise “platin ameliyatı”dır.