Beyin Tümörü Bulguları

Tabii ki beyin tümörü olan bir hastanın baş ağrısı yakınması olduğunu biliyoruz. Ama bu demek değil ki her başı ağrıyanda beyin tümörü var. Bu olasılık aslında çok ama çok düşüktür. Ancak baş ağrısı ile birlikte sabahları aç karnına olan mide bulantısı ve kusmadengesizlik, elinde kolunda güçsüzlük, bayılma gibi yakınmalardan biri veya daha fazlası mevcutsa; o zaman hastanın hiç vakit kaybetmeden bir beyin cerrahına başvurması şarttır.

Bu hastalara yapılacak olan detaylı muayene ve beraberinde istenecek olan, yüksek teknoloji ürünü cihazlarla yapılan BT (bilgisayarlı tomografi), MR (manyetik rezonans), EEG (elektro ensefalo grafi), PET (pozitron emisyon tomografi), DSA(Dijital Serebral Anjiografi) gibi incelemeler ile; hem beyin tümörü olup olmadığı açığa çıkarılacak ve hem de cerrah, yapacağı ameliyatın planlanmasında yol gösterici olan çok önemli bilgiler edinecektir.