Bunamanın Cerrahi Tedavisi

Yaklaşık her yedi bunama hastasının birinde, kolaylıkla Alzheimer hastalığı ile karıştırılabilen bir başka hastalık söz konusudur. Bu insanlarda unutkanlık ile birlikte yürüme güçlüğü, yani yürümenin yavaşlaması; adımların küçük küçük atılması ve adeta ayakları yerde sürüyerek yürüme gibi bir durum beraberinde idrar kaçırma da söz konusudur.

İşte bu hastalığın varlığı, yapılacak bir test ile de doğrulanırsa; söz konusu hasta grubunun üçte ikisinde yapılacak basit bir ameliyat ile bunama geri döndürülebilir. Yapılan ameliyat ise beyinde fazla üretilen sıvının, yani tıbbi adı ile (beyin omurilik sıvısı) BOSun; cilt altından geçen ince bir boru yardımı ile karın boşluğuna boşaltılmasını sağlayan bir aletin, yani şant (shunt) takılmasından ibarettir.

Tabii ki her zaman olduğu gibi, bu hastalığın tedavisi; erken tanınmasına bağlıdır. Bu yüzden unutkanlıkla beraber yürüme de yavaşladı ise, hiç vakit kaybetmeden bir beyin cerrahına başvurun.