Ağrı Nasıl Ölçülür?

Ağrı ateş ölçer gibi, nabız veya tansiyon ölçer gibi ölçülemiyor ne yazık ki. Deney hayvanlarında ölçebiliyoruz gerçi, ama insanın ağrısını henüz ölçemiyoruz. Ağrı çok kişisel bir şey: “Ağrıyı çeken bilir” sözü çok önemli bir tespit. Doktor olarak, hastaya empati yapabilirim yani ağrısını hissedebilirim, ıstırabına ortak olabilirim ama aslında ağrıyı ölçebilmem de gerekiyor.

İşte bunun için kullanılabilen birtakım uluslararası düzeyde geçerliliği olan ölçekler var. Hastaya bunların arasından, Türk toplumuna göre uyarlanmış olan birkaç tane form doldurtarak, ağrısını en azından istatistiksel olarak gerçekçi bir şekilde değerlendirebiliyorum. Doktorunuz sizden bir takım formları doldurmanızı istediyse, bilin ki bunu kendi iyiliği için değil; sizin iyiliğiniz için istiyor.