Boyun Kanal Daralması Nedir?

Boyunda kanal daralması veya tıbbi adı ile “servikal stenoz” ya da “servikal dar kanal”, “boyunda dar kanal” tablosu görüldüğünde; omurga kemiklerinin ortasındaki kanalın daralması sonucu buradan geçmekte olan omurilik sıkışmış demektir. Hastanın boynunda veya kollarında, hatta bacaklarında olan ağrılar yanı sıra; kısa bir mesafe boyunca yürüdüğünde bacaklarında ortaya çıkan kasılma türü ağrılar, hastanın yürümesine engel olur. Bu problem daha çok doktorların “geriatrik” dediği ileri yaşlarda görülür: Geriatrik Nöroşirürji? Neden olmasın…

Bu tablonun cerrahiden başka hiçbir tedavi yöntemi yoktur. Ancak hastaya çok düşük riskle doktorların dediği şekliyle “minimal girişimsel ameliyat” veya halk arasındaki adıyla “kapalı ameliyat”, “kansız ameliyat” yapılabileceği gibi; “mikrocerrahi” yani küçük bir kesiden yapılan düşük riskli cerrahi girişimler, veya eğer bunlarla çözüm bulunamayacaksa doktorların dediği şekliyle “enstrümentasyon ameliyatı”, ”füzyon ameliyatı” veya halk arasındaki adıyla “platin ameliyatı” da yapılması gerekebilir.