Sırt Fıtığında Tam Kapalı Ameliyat

Son zamanlarda MR cihazlarının yaygınlaşması ve bunlara ulaşımın kolaylaşmasına bağlı olarak sırt fıtıklarına daha çok rastlanıyor. Tabii ki unutulmaması gereken bu torakal disk hernilerinin  çok azının ameliyat gerektirdiğidir. Sırt fıtıklarının ancak sınırlı sayıdaki deneyimli omurga cerrahlarınca yapılabildiğini de söylemek gerekiyor. Ancak benim asıl vurgulamak istediğim konu, bu fıtıkların bazılarının tam kapalı ameliyat yöntemleriyle, yani endoskopik diskektomi ile tedavi edilebildiğidir. Tabii narkoz riski ve enfeksiyon riski çok çok düşük olarak, üstelik aynı gün içinde yaptırıp eve dönebildiğiniz ve birkaç gün sonra da normal hayatınıza devam edebildiğiniz bir işlem.