Piriformis Sendromu Nedir?

Bel fıtığı ya da lomber disk hernileri ile en sık karıştırılan hastalıkların bir diğeri ise piriformis sendromu adını alan hastalık, yani belden geçip bacağa gitmekte olan siyatik sinirinin kalça kasları arasında sıkışmasıdır. Beyin cerrahı bu hastalıktan ancak detaylı bir muayene sırasında şüphelenebilir. Eğer böyle esaslı bir muayene yapılmadan apar topar, kimi zaman sadece MR filmine bakarak ameliyat kararı verilmişse, sözünü ettiğimiz piriformis sendromunun gözden kaçırılması kaçınılmazdır.

Beyin cerrahı bu şüphesini doğrulamak için özel bir manyetik rezonans incelemesi yani MR Nörografi yaptırması gerekir. Bu tetkik ise maalesef ancak gelişmiş makinalarla ve özel deneyimi olan merkezlerde yapılabilmektedir. Eğer tanı doğrulanırsa, yapılması gereken işlem ise yine ancak çok deneyimli ellerde yapılabilir.