Kök Hücre Tedavisi Nasıl Yapılır?

İnsan sağlığı alanındaki her konuda olduğu gibi kök hücre tedavisi konusu da Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenmiştir. Uluslararası kurallara da uygun olarak, halen kök hücre tedavisi ancak başka hiçbir tedavi şansı kalmamış hastalarda; ancak her hasta için Sağlık Bakanlığından özel izin alarak denenmektedir. Dikkatinizi çekerim, denenmektedir dedim.

Böyle bir kök hücre tedavisi denemesi için önce hastanın detaylı tıbbi bilgileri, hastaya verilecek kök hücrenin kaynağı, kök hücrelerin hastaya nasıl verileceği gibi detayları içeren bir dosya; hastaya kök hücre uygulamasını yapacak olan hekim tarafından hazırlanır. Eğer Sağlık Bakanlığı tarafından kurulmuş bilimsel bir komisyon da izin verecek olursa, bu tedavi denenebilir.

Bunun dışındaki uygulamalar, yani gerekli izin alınmadan yapılan kök hücre tedavi uygulamaları konusunda ise dikkatli olmak lazım. Bu takdirde yasaların koruyucu şemsiyesinin dışına çıktığınızı asla unutmayın. Tanrı yardımcınız olsun…