Kök Hücrelerin Tedavi Edici Etkisi

Kök hücrelerin, çevrelerindeki komşu yapıların etkisiyle değişikliğe uğradığı; böylece ihtiyaç duyan organı tedavi edebildikleri düşünülüyor. Bu etki salınan bir takım kimyasal maddelerle olabileceği gibi, yayılan birtakım sinyallerle de olabilir. Bu konu henüz tam olarak açıklığa kavuşmuş değil.

Nitekim, kök hücreler laboratuvarlarda bu maddeler ile karşılaştığında; başka hücrelere dönüşüyorlar. Ancak bu sırada aşırı hücre üremesi ile kanser de ortaya çıkabilir. İnsanda kök hücreler normal şekilde değişime uğramakta iken, kanser oluşumunun nasıl baskılandığı henüz bilinmemektedir.

Kök hücrelerin hastalıklarda nasıl olup da iyileştirici bir etki yaptıkları sorusuna gelince, başka hücrelere dönüşerek hastalıkta bir düzelmeye yol açabilecekleri gibi; saldıkları bazı madde ve sinyallerle de hastalığın durumunu düzeltebiliyor da olabilirler.

İşte bu sıraladığım soruların cevapları netleşmedikçe, kök hücrelerin insanlarda tedavi amaçlı kullanımında çok dikkatli ve tedbirli olmaya özen gösteriyoruz.