Pseudotumor Cerebri

Pseudotumor Cerebri

Pseudotumor Cerebri ne Demek?

Pseudotumor Cerebri, beyinde herhangi bir kitle olmaksızın; kişide sanki beyninde bir kitle varmış gibi kafa içi basınç artışı bulgularının ve yakınmalarının olması anlamına gelir. Hidrosefali yani beyin omurilik sıvısı (BOS) miktarında bir artış veya beyinde bir kitle olmaksızın kafa içi basınç artışı yanı sıra normal bir BOS kimyasal bileşimi ve altta yatan bir sebep de bulunmaması söz konusu hastalık için tipiktir.

İdiopatik Kafa İçi Basınç Artışı da denen bu durumun son on yılda 100.000 kişide her yıl 2.4 kişide görüldüğü rapor edilmiştir. Bir 2011 araştırmasında, 100.000 normal kişideki sıklık 1.56 iken 100.000 şişman kadında sıklık 11.9 olarak bildirmiştir. Bu öncelikle kadınları etkileyen bir rahatsızlıktır; erkekler hasta nüfusun sadece yaklaşık %10’unu oluşturur.

Psödotümör Serebri Nasıl Geçer?

Birinci basamak tedaviler, yaşam tarzına müdahale yani kilo kaybı ile birlikte, beyin omurilik sıvısını azaltmak için yüksek dozda asetazolamid adlı ilacın kullanımıdır. 1998’de yapılan ir araştırmada 2,5 kg üzerinde orta derecede bir kilo kaybının bile göz dibi ödeminde bir derece iyileşme sağladığı görüldü; ancak ne yazık ki, hastalardaki görme keskinliği veya görme alanı kayıpları önemli bir gelişme göstermedi.

En az riskli olan yaklaşımlarda, yakınmaların kontrolü için belli aralıklarla lomber ponksiyonlar yani iğne ile belden su alınması kullanıltır. Bununla birlikte söz konusu yöntem mikrop kapmaya bağlı menenjit ve araknoidit riskini ve taübii hastaları tekrarlayan ağrılı işlemlere bağımlı kılma riskini artırmaktadır.

Görme kaybını önlemek için beyin cerrahları tarafından beyin omurilik sıvısı yani BOS boşatılması için ventriküloperitoneal yani beyne takılan veya lumboperitoneal yani bele takılan şant ameliyatları yapılabilir. Her iki yöntem de etkilidir ve hastaların %90’ında görmede düzelme sağlar.

Göz doktorları tarafından ise görme sinirindeki şişmeyi azaltmak için, daha kısa süreli bir yararı olsa da göz sinirinin kılıfında bir pencere veya bir dizi küçük yarık yapılması anlamına gelen optik sinir fenestrasyonu yapılabilir. Tek bir gözde uygulansa bile, karşı gözün ödeminde bir miktar iyileşme olduğu gösterilmiştir. Ancak söz konusu yöntem retina arter tıkanıklığına bağlı körlük, nöropati, kanama veya göz hareketleri felci gibi ciddi riskler içerir.

Daha detaylı bilgi için

Pseudotumor Cerebri