Empty Sella

Empty Sella

Empty Sella Mevcuttur ne Demek?

Empty Sella yani Boş Sella, beynin tabanındaki hipofiz bezini çevreleyen ve koruyan kemiksi bir yapı olan sella turcica’yı ilgilendiren bir hastalıktır. Sella turcica, hipofiz bezinin bulunduğu kafatası tabanındaki kemikte (sfenoid kemik) bulunan eyer şeklindeki bir çöküntüdür. Normalde sella turcica’nın içinde hipofiz bezi bulunur. Empy sella durumunda ise sella turcica’nın içi kısmen veya tamamen boştur, yani beyin omurilik sıvısı (BOS) ile doludur.

Hipofiz, birkaç çok önemli hormonu salgılayan, depolayan ve bunları vücudun ihtiyaç duyduğu şekilde kan dolaşımına bırakan; beynin alt kısmında, kafatasının tabanına yakın bir yerde bulunan küçük bir bezdir. Bu hormonlar birçok farklı vücut işlevini düzenler. Empty sella durumunda ise hipofiz bezi küçülmüştür.

Boş Sella Sendromu Tehlikeli mi?

Aslında empty sella yani boş sella durumunu genellikle tehlikeli kabul etmiyoruz. Ama artık normal veya önemsiz bir bulgu olarak da kabul etmiyoruz. Eğer böyle bir durum görüldüyse, normal veya önemsiz deyip geçiştirmek yerine; hastanın tekrar öyküsünün alınması ve muayene edilmesi ardından özellikle de hormonal durumunun, göz dibi muayenesinin ve de gelişmiş bir MR sisteminde elde edilmiş beyin görüntülerinin detaylı şekilde incelenmesi daha doğru olacaktır. Bu sayede ileride tehlikeli olabilecek bir hastalığa erkenden tanı konup, doğru ve etkin bir şekilde tedavi edilmesi sağlanabilir.

Empty Sella Tedavisi Nedir?

Boş sella sendromu başka tıbbi problemlerle sonuçlanmadıkça, hipofiz bezi bozukluğu ile ilişkili hormonal işlev bozukluğunun tedavisi bulgulara yönelik ve destekleyicidir. Pseudotumor cerebri nedeni ile görme kusuru gelişme ihtimali varsa veya burundan beyin omurilik sıvısı sızmasına (BOS burun akıntısı yani rinore) bağlı menenjit gelişmesi riski varsa bu hastalarda ameliyat yapılması gerekebilir.

Yani bir şekilde “empty sella” tanısı aldıysanız, deneyimli bir beyin cerrahi hocasına ve sonra da onun sizi yönlendireceği diğer hocalara gidip; istenen tüm detaylı tetkikleri yaptırın ki, aslında belki henüz farkında olmadığınız ama ileride başınıza daha ciddi işler açabilecek bir hastalık erkenden ortaya çıkarılıp tedavi edilebilsin…

Daha detaylı bilgi için

Empty Sella